dima
  • Interior/Exterior

    Cykl interior/exterior powstał na terenie międzynarodowych targów „Messe Frankfurt”. Kilka razy w ciągu roku z całego świata przyjeżdżają tam setki handlowców i biznesmenów, by załatwiać ważne interesy. Przez cztery lata obserwowałem ogromne obszary 578 000 m2 przygotowane dla 64 000 wystawców i 3 000 000 klientów. Podczas pięciu wizyt mogłem przez dłuższy czas poznawać i oswajać ten osobliwy teren. Miejsce funkcjonuje jedynie w dzień, nocą pozostając niczyje. Zafascynowała mnie imponująca architektura, która tworzy samoistny organizm tętniący życiem, symulujący relacje międzyludzkie. Nazwa „Messe” oznacza „targ” ale też „mszę” – to rytuał wymiany dóbr we współczesnej świątyni. Poszukiwałem najodpowiedniejszych punktów widzenia, w których poszczególne elementy zestrojone w kompozycję, pozwalały konstruować obraz – zapis projekcji światła, które, ujawnia przestrzeń, ożywia kolor i nadaje realności symboliczny wymiar. Interior/Exterior to poszukiwanie człowieka w przestrzeni, pomiędzy wewnętrznym przeżyciem a zewnętrznym doświadczeniem. 

    Prezentowane fotografie są fragmentem magisterskiego dyplomu, którego opiekunem był prof. Grzegorz Przyborek.